Malezya Dili

Ya Taiba Ya Taiba Ya Dawal Aiyyaana
Shtiknaa Lak Wilhawana Daana
Wilhawana Daana
****
Lammasaa Rilmarkabnaa Saani Saaru-ul Dam-ai Maa-Ja-Faani
Aakhazu Kalbi Ma Jinaani
Ya Taiba Yaati Malwal Haana
Yaati Malwal Haana
****
Ya Taiba Ya Taiba Ya Dawal Aiyyaana
Shtiknaa Lak Wilhawana Daana
Wilhawana Daana
****
Qiblaati Baitullahi Saabir Al-Laani Yaumal-Laki Zaayeer
Ya Turah Haltaraani Naazir Lilkaaba Tug Murnib Aamaana
Wa Tug Murnib Aamaana
****
Ya Taiba Ya Taiba Ya Dawal Aiyyaana

Shtiknaa Lak Wilhawana Daana
Wilhawana Daana
****
Nabina Agla Um-Nniyaati Azur-rak Lov Mar-Rab Hayaati
Wab-Jiwa-Rak Salli Salaati Wazkur Raab-bi-wat-lul Quraa'na
Wat-lul Quraa'na
****
Ya Taiba Ya Taiba Ya Dawal Aiyyaana
Shtiknaa Lak Wilhawana Daana
Wilhawana Daana
****
Bushraki-il Madina Bushraki Bi-Kudumil-Haadi Ya Bushraki
Fa Haal-Li Maawa Fihi Maaki ATaman-Na Fan-Nooru Sabaana
Nooru-Kum Sabana
****
Ya Taiba Ya Taiba Ya Dawal Aiyyaana
Shtiknaa Lak Wilhawana Daana
Wilhawana Daana

Türkçe

Ya Taiba Ya Taiba Ya Dawal Aiyyaana
Shtiknaa Lak Wilhawana Daana
Wilhawana Daana
****
Lammasaa Rilmarkabnaa Saani Saaru-ul Dam-ai Maa-Ja-Faani
Aakhazu Kalbi Ma Jinaani
Ya Taiba Yaati Malwal Haana
Yaati Malwal Haana
****
Ya Taiba Ya Taiba Ya Dawal Aiyyaana
Shtiknaa Lak Wilhawana Daana
Wilhawana Daana
****
Qiblaati Baitullahi Saabir Al-Laani Yaumal-Laki Zaayeer
Ya Turah Haltaraani Naazir Lilkaaba Tug Murnib Aamaana
Wa Tug Murnib Aamaana
****
Ya Taiba Ya Taiba Ya Dawal Aiyyaana

Shtiknaa Lak Wilhawana Daana
Wilhawana Daana
****
Nabina Agla Um-Nniyaati Azur-rak Lov Mar-Rab Hayaati
Wab-Soul-Rak Salli Salaati Wazkur Raab-bi-wat-lul Quraa'na
Wat-lul Quraa'na
****
Ya Taiba Ya Taiba Ya Dawal
Aiyyaana Shtiknaa Lak Wilhawana Daana
Wilhawana Daana
****
Bushraki-il Madina Bushraki Bi-Kudumil-Haadi Ya Bushraki
Fa Haal -Li Maawa Fihi Maaman Fan-Nooru Sabaana
Nooru-Kum Sabana
****
Ya Taiba Ya Taiba Ya Dawal
Aiyyaana Shtiknaa Lak Wilhawana Daana
Wilhawana Daana

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

Malezya Dili
Türkçe
Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle